Jaarstukken 2019

Programma's

Bestuur en dienstverlening

Kernboodschap Bestuur en dienstverlening

Wij willen samen keuzes maken en nieuwe wegen inslaan om Nissewaard verder vooruit te brengen. Samen betekent als college en raad met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partners, ondernemers, andere gemeenten en besturen. Onze prioriteit ligt daarbij op het daadwerkelijk realiseren; het realiseren van de goede dingen, met een duidelijke focus en op een slimme manier. Wij geven ruimte aan initiatieven, faciliteren waar nodig en nemen belemmeringen weg waar dat moet. Wij zijn toegankelijk en communiceren zodanig dat iedereen het snapt.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Begroting
na wijziging

Rekening
2019

Verschil

Lasten

5.687

5.834

6.181

-347

Baten

-1.097

-1.227

-1.425

198

Saldo

4.590

4.607

4.756

-149

Mutaties reserves

-173

-231

-42

-189

Totaal programma

4.417

4.376

4.714

-338

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 6.181

2,0 %

Baten

€ 1.425

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50