Jaarstukken 2019

Programma's

Schoon, heel en veilig

Kernboodschap Schoon, heel en veilig

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je prettig voelt.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Begroting
na wijziging

Rekening
2019

Verschil

Lasten

64.572

70.998

69.732

1.267

Baten

-27.176

-25.233

-26.163

931

Saldo

37.396

45.765

43.568

2.197

Mutaties reserves

-875

-7.785

-6.821

-964

Totaal programma

36.521

37.980

36.747

1.233

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 69.732

22,9 %

Baten

€ 26.163

9,3 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50