Jaarstukken 2019

Programma's

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard wil niet alleen nu, maar ook naar de toekomst toe een aantrekkelijke en vitale woon- en werkgemeente zijn. Dit betekent dat wij inspelen op grote ontwikkelingen zoals veranderingen in ons klimaat, grotere diversiteit in woon- en leefwensen en transitie naar duurzame energie en circulariteit. Naast deze ontwikkelingen die op ons afkomen, is het ook van belang om rekening te houden met de ligging van onze gemeente en de ontstaansgeschiedenis. Dit is van invloed op de keuzes bij thema's als bereikbaarheid, wonen en invulling en gebruik van onze ruimte. Hieraan willen we de komende jaren invulling geven met onze inwoners, ondernemers en andere partners.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Begroting
na wijziging

Rekening
2019

Verschil

Lasten

26.211

43.904

38.590

5.314

Baten

-23.426

-25.712

-18.642

-7.069

Saldo

2.786

18.193

19.948

-1.755

Mutaties reserves

913

-14.823

-15.946

1.123

Totaal programma

3.699

3.370

4.002

-632

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 38.590

12,7 %

Baten

€ 18.642

6,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50