Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen worden de verbonden partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.
Deze paragraaf is om twee redenen belangrijk voor de gemeenteraad:

  • De verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft voor de gemeenteraad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over die programma’s;
  • Het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen

Bijdragen Nissewaard aan verbonden partijen

Realisatie 2018

Begroting 2019

Realisatie 2019

Gemeenschappelijke regeling

Syntrophos

€ 7.421.264

€ 7.783.977

€ 7.854.805

Jeugdhulp Rijnmond

€ 16.727.316

€ 19.045.155

€ 19.902.940

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

€ 2.119.800

€ 2.319.000

€ 2.290.996

GGD Rotterdam - Rijnmond

€ 515.679

€ 551.001

€ 551.001

Recreatieschap Voorne-Putten

€ 651.475

€ 726.077

€ 763.554

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

€ 955.548

€ 1.012.792

€ 989.270

Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

€  4.486.298

€ 4.551.949

€ 4.551.949

Streekarchief Voorne-Putten

€ 251.008

€ 246.567

€ 250.896

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

214.349

€ 224.058

€ 218.211

Vennootschappen en coöperaties

Elementen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Dataland

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

B.N.G.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stedin

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Eneco

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

NV Reinis

€ 12.136.005

€ 12.384.654

€ 12.444.799

Evides

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorne - Putten Werkt

€ 9.376.832

€ 8.784.923

€ 8.784.923

Stichtingen en verenigingen

N.v.t.

Overige verbonden partijen

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50