Jaarstukken 2019

Financiën

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling

31-12-2019

31-12-2018

Het restant van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van het boekjaar bedraagt in totaal*:

108.551.117

115.547.425

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50