Jaarstukken 2019

Financiën

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Baten

X € 1.000

Programma + omschr

Begroting 2019

Begroting na wijziging

Realisatie 2019

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

1.014

1.227

1.425

198

V

2 Schoon Heel & Veilig

29.446

25.233

26.163

931

V

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

16.594

25.712

18.642

-7.069

N

4 Ondernemen & Ontspannen

2.843

3.311

3.207

-103

N

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

41.887

42.763

42.790

27

V

6. Algemene dekkingsmiddelen

OZB

16.051

15.553

15.619

66

V

Algemene uitkering

164.365

160.264

159.911

-352

N

Overige belastingen

5.079

5.270

5.285

14

V

Treasury

883

1.117

1.119

2

V

Dividend

3.000

3.263

3.263

1

V

Overhead

828

1.156

1.280

124

V

VPB

Overige baten en lasten

841

1.250

1.298

49

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

191.047

187.873

187.775

-97

N

Gerealiseerde totaalsaldo van baten

282.831

286.118

280.004

-6.114

N

Lasten

X € 1.000

Programma + omschrijving

Begroting 2019

Begroting na wijziging

Realisatie 2019

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

5.172

5.834

6.181

-347

N

2 Schoon Heel & Veilig

68.549

70.998

69.732

1.267

V

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

20.616

43.904

38.590

5.314

V

4 Ondernemen & Ontspannen

11.713

12.275

11.970

304

V

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

148.094

148.493

145.805

2.689

V

6. Algemene dekkingsmiddelen

OZB

731

633

613

20

V

Algemene uitkering

V

Overige belastingen

172

194

194

V

Treasury

-494

-122

1

-123

N

Dividend

Overhead

33.023

33.626

32.825

801

V

VPB

Overige baten en lasten

-1.501

-912

-1.501

589

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

31.930

33.418

32.131

1.287

V

Gerealiseerde totaalsaldo van lasten

286.074

314.923

304.410

10.514

V

X € 1.000

Reserves

Begroting

Bgr na wijziging

Realisatie

Saldo

Programma + omschr

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

286.074

282.831

314.923

286.118

304.410

280.004

4.400

V

1 Bestuur & Dienstverlening

22

231

42

-189

N

2 Schoon Heel & Veilig

1.855

596

2.204

9.989

2.907

9.728

-964

N

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

1

15

1.911

16.734

723

16.668

1.123

V

4 Ondernemen & Ontspannen

377

181

-197

N

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

3.731

5.882

11.411

8.957

12.425

-2.061

N

6. Algemene dekkingsmiddelen

20

798

1.831

1.891

2.344

2.175

-229

N

Totaal mutaties in reserves

1.897

5.140

11.828

40.633

14.930

41.219

-2.516

N

Gerealiseerd resultaat

287.971

287.971

326.751

326.751

319.340

321.223

1.883

V

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50