Jaarstukken 2019

Financiën

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019

bedragen x € 1

M.L.M. Weerts

S.J.M. Mackaij

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

Omvang dienstverband

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 123.540,96

€ 93.515,47

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.854,00

€ 15.745,08

Subtotaal

€ 143.394,96

€ 109.260,55

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

140.909,98

108.866,76

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1

M.L.M. Weerts

S.J.M. Mackaij

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

Omvang dienstverband

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 121.666,80

€ 88.872,23

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.203,28

€ 14.290,44

Subtotaal

€ 139.870,08

€ 103.162,67

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 189.000

Totale bezoldiging 2018

€ 139.870,08

€ 103.162,67

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50