Jaarstukken 2019

Programma's

Leren, participeren en ondersteunen

Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen

Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma.  De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Begroting
na wijziging

Rekening
2019

Verschil

Lasten

137.805

148.493

145.805

2.689

Baten

-39.687

-42.763

-42.790

27

Saldo

98.118

105.730

103.014

2.716

Mutaties reserves

-2.981

-5.529

-3.468

-2.061

Totaal programma

95.136

100.201

99.546

655

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 145.805

47,9 %

Baten

€ 42.790

15,3 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50